پس از سانحه هواپیمای اوکراین.. ماجراى استعفاى حسن روحانى چه بود؟

حسام الدین آشنا در پاسخ به پرسش مبنى بر اينكه که آیا خبر استعفای رییس جمهور که توسط خبرگزاری فارس تکذیب شد صحت دارد یا خیر گفت که ما به اطلاعاتی که این خبرگزاری دارد، دسترسی نداریم.

بعد از خبر سقوط هواپیماى اوکراین، خبری غیر رسمی منتشر شد مبنی بر اینکه رییس جمهور حسن روحانی در شب گذشته به همین خاطر استعفا داده است واو خواستار رسانه‌ای شدن موضوع بوده است. اما این خبر ساعاتی بعد توسط خبرگزاری فارس تکذیب شد.

از همان ساعات نخست پذیرش ساقط كردن سقوط هواپیماى اوکراین توسط نیروهای مسلح وسپاه پاسداران، بسیاری این سوال را پرسیدند که آیا دولت ورییس جمهور حسن روحانی ازين سانحه مطلع بوده.

مشاور رییس جمهور ايران، حسام الدین آشنا، با سايت “انصاف نيوز” درباره‌ این موضوع واینکه چرا رییس جمهور در بیانیه‌اش به عواملی که باعث پنهان ماندن موضوع تا سه روز شد نپرداخته بود پاسخ داده است.

انصاف نیوز از آشنا پرسيد: رییس جمهور در بیانیه گفت که از ماجرا بی‌اطلاع بوده وموضع‌گیری نزدیکان آقای روحانی هم حول همین بی‌اطلاعی است؛ به چه دلیل دولت مسوولیت این موضوع را بر عهده گرفته؟ آشنا پاسخ داد: مسوولیت بر عهده‌ی ستاد کل است و دارد انجامش می‌دهد.

انصاف نيوز اشاره كرده كه “میان مردم کوچه وخیابان مسوول اولیه رییس جمهور شناخته ميشود؛ اما آشنا گفت كه “به هرحال در تقسیم کار کشوری بین ستاد کل وسپاه وباقی نیروهای مسلح تقسیم کاری وجود دارد که مسوولیت بررسی، ارزیابی وگزارش دادن را بر عهده‌ی ستاد کل گذاشته است”.

وى درباره خبر در این ساعات دست بدست شد که رییس جمهور استعفا داده بوده وگفته بوده است که یا حقیقت ماجرا را عیان شود ویا استعفا می ‌دهم؛ تا خبرگزاری فارس این خبر را به نقل از منبعی تکذیب کرد. نظرتان در مورد این خبر و این تکذیب چیست؟

مشاور رییس جمهور ايران، حسام الدین آشنا در پاسخ بدين پرسش مبنى بر اينكه نظرتان در مورد خبر استعفاى روحانى وتکذیب آن توسط خبرگزاری فارس چیست؟ گفته است: “متاسفانه ما به اطلاعاتی که خبرگزاری فارس دارد دسترسی نداریم”.

ممکن است شما دوست داشته باشید