نظرسنجی: بيشترين مردم آلمان ایران را بزرگ‌ترین خطر برای جهان مى دانند

“گزارش امنیتی ۲۰۲۰” که بنا بر نظرسنجی شهروندان در آلمان تهیه شده، نشان می ‌دهد که یک چهارم از آنان از درگیر شدن آلمان در جنگ نگران هستند وبيش از شصت در صد از شرکت‌کنندگان بر این باورند که ایران بزرگ‌ترین خطر برای جهان در طی سال‌های آتی خواهد بود.

به گزارش “دويچه وله فارسى”، این گزارش از سال ۲۰۱۱ به این سو تهیه می ‌شود، اما ترس وواهمه شهروندان در آلمان از خطر بروز جنگ تا به این اندازه زیاد نبوده است. بنا بر این گزارش ۶۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی بر این باورند که ایران بزرگ‌ترین خطر برای جهان در طی سال‌های آتی خواهد بود.

۴۱ درصد از شهروندان ایالات غربی آلمان معتقدند که ایالات متحده مهم‌ترین شریک نظامی این کشور است. این در حالی است که تنها ۳۰ درصد از شهروندان ایالات شرقی آلمان چنین نظری دارند.

گزارش امنیتی ۲۰۲۰ همچنین حاکی از آن است که ۳۴ درصد شهروندان ایالات غربی و۳۷ درصد شهروندان ایالات شرقی آلمان فرانسه را مهم‌ترین شریک نظامی آلمان می ‌دانند.

البته تنها خطر بروز جنگ ودرگیر شدن آلمان در کشمکش‌های نظامی نیست که باعث بیم ونگرانی شهروندان این کشور شده است. بنا بر گزارش مزبور گرمایش زمین وپیامدهای آن وهمچنین معضل‌های زیست‌محیطی نیز از علل اصلی واهمه ونگرانی‌های شهروندان در آلمان است.

ممکن است شما دوست داشته باشید