موسسه: جوانان ۱۸ ساله افغان تمام عمرشان را در جنگ سپری کرده ‌اند

موسسه حمایت از کودکان گفت كه کودکانی که امروز در افغانستان ۱۸ ساله می‌شوند، تمام عمرشان را در جنگ سپری کرده‌اند اين در حالى كه ۳.۸ میلیون کودک به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند و۶۰۰ هزار کودک از سوء تغذیه رنج می‌برند.

موسسه حمایت از کودکان، امروز هفتم اکتبر در بیانیه ‌ای به مناسبت آغاز هجدهمین سالگرد آغاز جنگ بین ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا وطالبان گفته ۱۸ ساله‌های امروز افغانستان، تمام دوران زندگی شان را در جنگ سپری کرده ‌اند.

اونو وان مانین، رئیس این موسسه در افغانستان گفت که کودکان افغان هر روزه با ترس از انفجار زندگی می‌کنند كه براساس اعلام اين موسسه ۸۴ درصد از قربانیان مواد انفجاری باقی مانده از جنگ را کودکان زیر هجده سال تشکیل می‌دهند .

به گفته این موسسه ادامه جنگ پیامدهای ناگواری را برکودکان افغان داشته واکنون ۳.۷ میلیون کودک افغان به دلیل ناامنی از رفتن به مدرسه محروم هستند که ۶۰ درصد آنان را دختران تشکیل می‌دهند. علاوه بر آن ۷۰۰ مدرسه به دلیل خشونت در سال ۲۰۱۸ بسته بودند.

این نهاد در بیانیه اش خواستار توقف استفاده کودکان در جنگ شده واز جناح‌های درگیر خواسته تا امنیت مکاتب وبیمارستان‌ها را تامین کنند در حالى كه در اين بیانیه از افغانستان به عنوان جای خطرناک برای دوران کودکی یاد شد.

موسسه حمایت از کودکان توضيح داد كه بسیاری از کودکان مجبورند به دلیل فقر در جاده‌های خطرناک کار کنند ویا هم به گروه‌های مسلح بپیوندند.

ممکن است شما دوست داشته باشید