مقام ایرانى: اعتراض‌ عراقى ها به دلیل ناامید شدن از صندوق رای است

سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، علی ربیعی، اعتراض‌های اخیر در عراق را به دلیل ناامید شدن مردم این کشور از صندوق انتخابات دانست اين در حالی است که علی خامنه ‌ای، رهبر رژيم ایران، اعتراض‌های اخیر در عراق را کار سرویس‌های اطلاعاتی غربی با پول کشورهای مرتجع منطقه می‌ داند.

ربیعی، روز شنبه ۱۱ آبان، در یادداشتی با عنوان “جمهوریت بیشتر- مقاومت بیشتر وکارآمدتر” که در خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، منتشر شد، نوشت: “رخدادهای اخیر عراق را بنگریم وببینیم که ناامیدی از صندوق انتخابات چگونه می‌ تواند مطالبات برحق مردمی را مستعد سمت‌گیری به فراسوی سامانه انتخاباتی نماید”.

او با اشاره به اعتراض‌های  سال ۱۳۹۶ در ایران ادامه داد: “در ایران خوشبختانه آن ائتلاف اعلام نشده میان برخی جریان‌های تنگ‌نظر با منفعت‌جویی داخلی وهوشیاری شیطانی صهیونیستی نتوانسته امید مردم را ترور کند ومردم را از صندوق انتخابات مایوس وبرکنار سازد”.

تاکید سخنگوی دولت ایران بر ناامیدی از صندوق انتخابات در عراق، در حالی است که علی خامنه ‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، اعتراض‌های اخیر در عراق را کار سرویس‌های اطلاعاتی غربی با پول کشورهای مرتجع منطقه می ‌داند.

تاکید ربیعی بر شرکت در انتخابات در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۸ است كه با نزدیک شدن به زمان این انتخابات، بحث‌ها درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات شدت گرفته است.

شايان بتذكر است كه انتقاد ونارضایتی مردم عراق از عملکرد دولت در زمینه‌ سیاست اصلاحات اقتصادى ومبارزه با فساد باعث بروز موج گسترده اعتراضات در بيشترين شهرها شد ودر نتيجه تشديد تظاهرات عراقى ها رئيس جمهور اين كشور، برهم صالح وعده داد انتخابات زودهنگام برگزارى شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید