مقام افغانى: اسکان آوارگان بازگشتی چالش جدید دولت است

معاون وزارت شهرداری‌های افغانستان، عبدالباقی پوپل، گفت در حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی این کشور جنگ‌زده، فراهم کردن سرپناه برای میلیون‌ها آواره بازگشتی به وطن است. وبه گفته او، اولویت دولت افغانستان، فراهم کردن مسکن با قیمت مناسب برای یک میلیون نفر طی سه سال آینده  است.

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه ۲۹ مهرماه به نقل از پوپل نوشت صدها هزار افغانی داوطلبانه از روی اجبار در حال بازگشت به شهرهای مختلف بوده وفراهم کردن سرپناه واشتغال برای آنان یکی از معضلات فعلی دولت افغانستان است. 

بنا بر آمار سازمان ملل، بیش از ۲ میلیون و۶۰۰ هزار آواره افغانی در سراسر جهان ثبت شده‌اند که پس از آمار مربوط به سوریه در رده دوم جهانی قرار می‌گیرند. همچنین، درگیری‌های جاری در افغانستان باعث آوارگی بیش از دو میلیون نفر در داخل کشور شده است.

پوپل که در حاشیه نشست شهرسازی سازمان ملل در مالزی با خبرگزاری رویترز گفتگو می‌کرد، گفت: “هدف رسمیت دادن به شهرک‌های غیررسمی است که عمدتا در اراضی دولتی واقع شده‌اند. اما دولت از ظرفیت مالی ومدیریتی پایینی برای اجرای این طرح برخوردار بوده واز این رو، سرعت کار پایین است”.

به گفته این مقام دولتی، دولت در نظر دارد با صدور مجوز سکونت، فرصتی برای آوارگان افغانی فراهم کند تا بتوانند به مدت ۵ سال در شهرک‌های دولتی ساکن شوند وپس از آن “در صورت احراز شرایط خاص، صاحب ملک خواهند شد.

چهار دهه جنگ در افغانستان سبب آوارگی میلیون‌ها نفر از مردم این کشور وپناه بردن شمار زیادی از آنان به کشورهای همسایه از جمله ایران وپاکستان شده است. آمارهای تخمینی سازمان ملل نشان می‌دهد حدود ۲ میلیون و۴۰۰ هزار نفر از آوارگان افغانی از سال ۲۰۱۴ تاکنون به کشور بازگشته‌ اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید