مسمومیت غذایی تقریبا ۲۰۰ دانشجوی دانشگاهى در تهران

خبرگزاری‌های داخلی ایران  از مسمومیت تقریبا ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه علم وصنعت در تهران گزارش می‌دهند. دبیر شورای صنفی دانشگاه علم وصنعت می‌گوید، علت مسمومیت هنوز مشخص نیست.

خبر مسمومیت شماری از دانشجویان دانشگاه علم وصنعت وانتقال آنها به بیمارستان جنجالى آفرين شد. دبیر شورای صنفی دانشگاه علم وصنعت، با تأیید خبر مسمومیت شماری از دانشجویان دانشگاه علم وصنعت در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ ایسنا گفت که هنوز دلیل مسمومیت دانشجویان مشخص نشده است.

رئیس مرکز اورژانس تهران نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، خبر مسمومیت ۷۰ دانشجوی علم وصنعت، درمان ۵۹ تن را در محل وانتقال ۱۱ نفر را برای پیگیری درمان به مراکز درمانی تأیید کرده بود.

در حالی که به گفته دبیر شورای صنفی دانشگاه علم وصنعت، تقریبا نیمی از مسموم‌شدگان دانشجویان دختر هستند، اما از آنجا که دختران از ساعت معینی اجازه خروج از خوابگاه را ندارند، حراست خوابگاه به دانشجویان اجازه خروج از خوابگاه را نداده است.

به گفته دبیر شورای صنفی دانشگاه علم وصنعت، نمایندگان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی روز چهارشنبه ۲۴ مهر برای شناسایی علت مسمومیت به دانشگاه رفته ‌اند. اما علت مسمومیت تاهنوز مشخص نشده است.

به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در ایران، سه شنبه شب ۲۳ مهر شماری دانشجویان خوابگاهی در اعتراض به بی‌کیفیت بودن غذا ومسمومیت شماری از دانشجویان در حیاط دانشگاه، سلف وجلوی درب ساختمان ریاست تحصن کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید