دختران افغان در استادیوم کابل با دختر آبی ايران ابراز همبستگی کردند

خودسوزی اعتراضی سحر خداياری مشهور به دختر آبی، در پايتخت افغانستان كابل ودر استاديوم اصلی فدراسيون فوتبال افغانستان نيز باعث واكنش ميان دختران افغان شده است.

شماری از دختران افغان حین تماشای ديدار تيم‌های شاهين آسمایی وسيمرغ البرز در مرحله نيمه نهایی ليگ برتر فوتبال افغانستان، به نشانه حمايت وهمدردی با دختران ايرانی وبه خصوص سحر خداياری با كاغذهایی که هشتگ دختر آبی  داشت به استاديوم كابل آمدند.

اين گروه از دختران می‌گويند، خودسوزی سحر به همه “دختران آزادی‌خواه جهان مربوط می‌شود ومبارزه برای به‌دست آوردن آزادی بايد ادامه داشته باشد.”

فرحناز فروتن، یکی از فعالان مدنی شرکت‌کننده در مسابقه امروز می‌گوید: “این بسیار دردناک است که یک انسان بخاطر کوچکترین حق ممکن خودش در حدی برسه که خودش را به آتش بکشه. این یک زنگ خطر بزرگی است ونشان دهنده یک مبارزه بزرگ است. ما با زنان ایرانی ابراز همدردی داریم ودر کنار آن ایستادگی آنها را می‌ستاییم.”

در افغانستان زنان ودختران می‌توانند به استادیوم بروند وهرچند که هنوز جو ورزشگاه‌ها عمدتا مردانه است، حضور زنان در چند سال گذشته رو به افزایش گذاشته است.

پس از خودكشی سحر خداياری كه به دختر آبی مشهور شده است، بسياری از چهره‌های سرشناس دنيای فوتبال وتيم‌های صاحب نام اروپايی از جمله بارسلونا، چلسی ورم با دختران ايراني ابراز همدردی كردند.

سحر خدایاری اسفند ماه گذشته موقع ورود به استادیوم آزادی با لباس مبدل مردانه دستگیر شده بود. او روز ۱۱ شهریور در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب در تهران خود را به آتش کشید. او طرفدار تیم استقلال بود وبه همین دلیل از او با نام دختر آبی نام می‌برند.

ممکن است شما دوست داشته باشید