بر اثر کرونا.. مدارس وراه هاى قطيف سعودى موقتا تعطیل ومسدود شدند

در اقدامات پيشگيرانه شيوع ويروس کرونا، دولت عربستان سعودی راه‌های ورود وخروج استان قطیف را در شرق کشور مسدود کرد وتمام مدارس وادارات را در استان قطیف به طور موقت تعطیل اعلام نمود.

وزارت کشور عربستان سعودى در بیانیه ‌ای فعالیت تمام ادارات دولتی وبنگاه‌های خصوصی را، مگر در موارد استثنائی در استان قطیف متوقف کرده است.

اين تصميم در راستاى اقدامات پيشگيرانه شيوع ويروس کرونا در كشور عربستان سعودى مى آيد بويژه پس ازينكه اعلام شد که در استان قطیف چهار مورد تازه ابتلا به کرونا، شامل سه زن ویک مرد، شناسایی شد.

به گفته مقام‌های سعودی تمام افرادی که به کرونا مبتلا شده ‌اند یا خود در ایران بوده یا با افرادی تماس داشته ‌اند که به تازگی بدون اطلاع به دوایر رسمی عربستان سعودى به ایران رفته بودند.

دولت عربستان سعودى به شهروندان خود كه بطور مخفى وغير قانونى به ايران سفر كرده اند هشدار داد كه بايد در نزديكترين وقت از سفر آنها به ايران اعلام كنند تا در قرنطينه مورد گيرند.

شايان بتذكر است كه تقريبا همه شهروندان كشورهاى خليج كه به ويورس کرونا مبتلا شدند يا در ايران بوده اند سپس به كشورهايشان برگشتند يا با ايرانيان مبتلا به اين ويروس تماس داشتند.

ايران شاهد شيوع چشمگير ويروس کرونا است كه اين ويروس در همه شهرهاى اين كشور سرايت شد در حالى كه شمار مبتلايان وقربانيان اين ويروس بطور روزانه افزايش مى يابد كه ايران نقطه شيوع کرونا به كشورهاى هممرز آن ودر نقاط مختلف خاورميانه شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید