آژانس انرژی اتمی: ایران پیوسته به میزان غنی‌سازی اورانیوم می‌افزاید

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران در مقداری بسی بیش از تعهداتش هر ماه غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد. اما او تأکید کرد که ایران در این مرحله مقدار اورانیوم لازم برای تهیه سلاح هسته‌ای را هنوز در اختیار ندارد.

رافائل گروسی از این که ایران “هر ماه غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد” ابراز نگرانی کرد. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد که امروزه ایران بسی بیشتر از تعهداتش در توافق هسته‌ای اورانیوم غنی‌سازی می‌کند.

گروسی در گفت‌وگویی با روزنامه اتریشی “پرسه ام زونتاگ” گفته است که برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت فراوانی کرده واکنون این کشور “قابلیت زیادی” برای تهیه سلاح هسته‌ای دارد؛ او اما تأکید کرد که ایران هنوز مقدار کافی اورانیوم غنی‌شده برای تولید بمب در اختیار ندارد.

او در پاسخ به پرسشی درباره زمان آمادگی ایران برای تولید سلاح هسته‌ای گفت: “آژانس اتمی درباره زمان معینی نظر نمی‌دهد؛ ما تنها درباره مقدار اورانیوم یا پلوتونیوم لازم برای ساخت بمب هسته‌ای گزارش می‌دهیم وایران فعلا به اندازه کافی در اختیار ندارد”.

مدیرکل آژانس اتمی تأیید کرد که به رغم تنگناهای ناشی از گسترش کرونا، تیمی از همکاران آژانس همواره در ایران هستند وبر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نظارت می‌کنند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اسفند گذشته اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده ایران به پنج برابر بیش از حد تعیین شده در توافق اتمی موسوم به “برجام” رسیده است.

شايان بيادآورى است كه بر اساس توافق هسته ‌ای ایران وشش قدرت جهانی در سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام تهران متعهد شده است که بیش از ۳۰ سانتریفیوژ پیشرفته “آی‌‌آر۶” به کار نگیرد واین ممنوعیت تا سال ۲۰۲۳ باید ادامه داشته باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید